В свою чергу для FinTech-стартапів традиційні гравці – це надійна основа та велика клієнтська база.

  1. 3.6.Застосування SupTech у діяльності регуляторів ринку фінансових послуг.

Супервізорна технологія (Supervisory Technology – SupTech) дозволить регуляторам підвищити ефективність своїх наглядових функцій та покращать якість взаємодії з клієнтами, забезпечить перехід від боротьби з наслідками проблем до їх попередження.


0 Підтримано0 Поправок