1. 1.1. Конкурентні умови

Міжнародний досвід показує, що FinTech-стартапи найкраще відвойовують ринки, коли традиційні банки не справляються зі своїми обов'язками. Саме така ситуація склалася в банківському секторі України після криз 2008-2009 років та 2013 – 2014 років, зокрема:

  • 20 європейських банків призупинили кредитування та значно зменшили свою присутність на українському ринку після 2008 року;
  • у банках швидко зросла частка проблемних активів, внаслідок чого вони зменшили обсяги споживчого кредитування;
  • кредитні ставки традиційних банків в Україні є неприйнятними для споживачів;
  • кількість банків знизилася зі 175 у 2008 році до 88 у 2017 році а зменшення кількості відділень призвело до обмеження доступу до банківських послуг, в умовах відсутності цифрової альтернативи;
  • довіра до традиційного банківського сектору в Україні підірвана, результатом чого є величезна сума грошей на руках у населення (за різними оцінками від 60 до 100 млрд. дол. США);
  • якість класичних банківських послуг не відповідає очікуванням споживачів – черги, тривалі терміни очікування, технічних неполадок в мережі, обмежений час роботи відділень, негативний досвід контакту зі співробітниками фінансових установ тощо.

Згідно з Індексом прийняття рішень компанії EY, третина споживачів по всьому світу використовують дві або більше послуги FinTech, а 84% клієнтів зазначили власну обізнаність про технологію FinTech.

За даними Visual Capitalist, на думку користувачів, FinTech має переваги перед традиційним фінансовим сектором завдяки простоті створення аккаунта (43,4%), більш привабливому рівню ставок (15,4%), доступу до більшої кількості товарів та послуг (12,4%), вищій швидкості функціонування онлайн (11,2%), вищій якості послуг (10,3%), більш інноваційним продуктам (5,5%).


0 Підтримано0 Поправок