1. 3.** Технологічний парк** – це юридична особа або група юридичних осіб, що діють відповідно до договору про спільну діяльність з метою створення організаційних засад виконання спільних проектів з виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій, промислового виробництва та маркетингу і просунення конкурентоспроможної високотехнологічної продукції на світовому ринку.

1 Підтримано0 Поправок