Учасник спільної розробки

Османов Эмин

Османов Эмин

1 Рівень підтримки пропозицій користувача2 Пропозиції

Всі пропозиції учасника

5. Розвиток фондового ринку та небанківських фінансових інститутів

Очевидно, що ` основними функціями фінансових інститутів є:

 1. Забезпечення фінансових взаєморозрахунків.
 2. Акумулювання і використання вільних грошових коштів для розвитку економіки і бізнесу.

Всі фінансові інститути умовно можна поділити на:

 1. Банківські установи.
 2. Небанківські інститути: фондовий ринок та фінансово-кредитні організації.

Для оперативного залучення інвестицій в українську економіку необхідно:

 1. Забезпечити надійність і безпеку інвестицій, вкладень грошових коштів.

Національний Банк України, як головний регулятор і контролер банківської системи України, повинен:

 • достовірно відстежувати фінансовий стан і ліквідність Банків, і нести за це сувору відповідальність; Ми знаємо багато прикладів, в т.ч. ПриватБанк, Дельтабанк та інші, коли моніторинг банків проводився, м'яко кажучи, безвідповідально, що призвело до великих втрат фінансових коштів як приватних вкладників, так і держави. Всі подібні випадки повинні бути ретельно розслідувані і всі винні, причетні до банкрутства і шахрайства, повинні понести відповідне покарання, а розкрадені кошти повинні бути повернуті їх власникам. Необхідно прийняти ці заходи з метою повернення довіри до банківської системи України, а також повернення незаконно використаних або привласнених грошових коштів!!!

 • забезпечувати конкурентне середовище на банківському ринку;

 • сприяти банкам у розвитку різних банківських інструментів. `

2. ` Прибрати будь-які обмеження (головним чином обмеження НБУ) для залучення і використання інвестицій в економіці України.

 1. Розширити спектр інструментів і забезпечити до них доступ вітчизняних та іноземних інвесторів.

Особлива і дуже значуща роль у розвитку економіки та бізнесу в Україні повинна належати фондового ринку України.

Розвиток фондового ринку в Україні має відіграти ключову роль в залученні інвестицій, а саме фінансових коштів в економіку України. І тут мова йде як про інституційних, так і приватних інвесторів. Важливим завданням також є залучення безпосередньо українських юридичних і фізичних осіб (звичайних громадян) до процесу покупки акцій українських підприємств. Вільні грошові кошти українських юридичних і фізичних осіб, суми яких обчислюються десятками мільярдів доларів, повинні бути спрямовані на фінансування українських підприємств, тобто української економіки.

Для цього необхідно вирішити 2 основних завдання:

 1. Забезпечення всебічного та швидкого розвитку подвійного лістингу на українській фондовій біржі з метою розширення торгів акцій українських підприємств, що також котируються на світових фондових біржах.

 2. Зняття будь-яких обмежень, в тому числі валютних, на покупку акцій українських підприємств іноземними та вітчизняними інвесторами, в т.ч. юридичними та фізичними особами.

1 Вподобання

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Таким чином, цей крок буде економічно та юридично обґрунтованим та не викличе непорозумінь та критики з боку наших зарубіжних партнерів, а навпаки дозволить нам зменшити зовнішні фінансові зобов’язання та наддасть нам переваги як надійному партнеру міжнародних кредитних установ.
Сподівання на списання зовнішніх боргів є неприпустимою і безвідповідальною позицією, яка не надає успіху державі у довгостроковій перспективі!!! В той же час треба запустити економічний мотиваційний механізм для розвитку чесних прозорих підприємств, які в тому числі довели прозоре законне походження свого капіталу або прозору приватизацію. Такою мотивацією, яка буде додатково сприяти покращенню інвестиційного клімату, повинно стати зниження податкового навантаження, наприклад, зниження ПДВ на 2-5 %. Ці зекономлені кошти підприємства зможуть спрямувати на власний розвиток, тобто назад в економіку і бізнес. ```
Пояснення: Необхідно не тільки говорити про те, що і як повинно бути. Треба також говорити про те, що і як треба робити або виправити! Необхідні конкретні практичні дії, з конкретними кроками! Це дуже важливо для практичного управління, отримання конкретних економічно-фінансових результатів у найкоротший термін для швидкого реального розвитку держави. Саме цього бракує на сьогодні багатьом політикам України, у наслідок чого вони не мають належної підтримки від електорату.
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

1.	Провести незалежну переоцінку приватизованих об’єктів на дату приватизації.
2.	Якщо буде виявлена негативна різниця у вартості приватизованого об’єкту та сумою сплачених коштів на дату приватизації, то така різниця має бути сплачена поточним власником приватизованого об’єкту на користь держави протягом 1-го року.
3.	Якщо поточний власник не сплатить таку різницю, то об’єкт має бути реприватизований, тобто виставлений на аукціон або націоналізований державою у залежності від того, наскільки стратегічним є такий об’єкт для держави. У цьому разі держава повинна повернути власнику всі витрати, по’вязані з придбанням та капіталізацією даного об’єкту.
4.	Всі кошти, які надійдуть на державні рахунки від реприватизації, повинні бути спрямовані на погашення зовнішнього державного боргу, перш за все перед МВФ.
Таким чином, цей крок буде економічно та юридично обґрунтованим та не викличе непорозумінь та критики з боку наших зарубіжних партнерів, а навпаки дозволить нам зменшити зовнішні фінансові зобов’язання та наддасть нам переваги як надійному партнеру міжнародних кредитних установ.
Сподівання на списання зовнішніх боргів є неприпустимою і безвідповідальною позицією, яка не надає успіху державі у довгостроковій перспективі!!! 
Пояснення: Необхідно не тільки говорити про те, що і як повинно бути. Треба також говорити про те, що і як треба робити або виправити! Необхідні конкретні практичні дії, з конкретними кроками! Це дуже важливо для практичного управління, отримання конкретних економічно-фінансових результатів у найкоротший термін для швидкого реального розвитку держави. Саме цього бракує на сьогодні багатьом політикам України, у наслідок чого вони не мають належної підтримки від електорату.
0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Кожна країна характеризується певним станом між крайніми (лівою та правою) позиціями на шкалі «державне регулювання – вільний ринок», але соціально-економічний розвиток країни і ступень економічної свободи її громадян визначається не тільки цією лінійною координатою, але й цілим спектром рішень у сфері інституційного устрою економіки, а саме:

 • рівнем гарантій прав і свобод людини, зокрема права власності;
 • якістю і типом ринкових структур та рівнем свободи входу на ринки для нових гравців;
 • якістю, формами, масштабом і рівнем ефективності державного регулювання та його втручання в ринкові процеси;
 • видами формальної і неформальної взаємодії державних чиновників та учасників ринку та рівнем надійності у гарантуванні державою виконання законів всіма членами суспільства, включаючи державних посадовців;
1.	Провести незалежну переоцінку всіх (без виключень) приватизованих об’єктів на дату приватизації.
2.	Якщо буде виявлена негативна різниця у вартості приватизованого об’єкту та сумою сплачених коштів на дату приватизації, то така різниця має бути сплачена поточним власником приватизованого об’єкту на користь держави протягом 1-го року.
3.	Якщо поточний власник не сплатить таку різницю, то об’єкт має бути реприватизований, тобто виставлений на аукціон або націоналізований державою у залежності від того, наскільки стратегічним є такий об’єкт для держави. У цьому разі держава повинна повернути власнику всі витрати, пов’язані з придбанням та капіталізацією даного об’єкту.
4.	Всі кошти, які надійдуть на державні рахунки від реприватизації, повинні бути спрямовані на погашення зовнішнього державного боргу (при цьому, на погашення основного боргу, а не відсотків), перш за все перед МВФ.
Таким чином, цей крок буде економічно та юридично обґрунтованим та не викличе непорозумінь та критики з боку наших зарубіжних партнерів, а навпаки дозволить нам зменшити зовнішні фінансові зобов’язання та наддасть нам переваги як надійному партнеру міжнародних кредитних установ.
Сподівання на списання зовнішніх боргів є неприпустимою і безвідповідальною позицією, яка не надає успіху державі у довгостроковій перспективі!!!
5.	В той же час треба запустити економічний мотиваційний механізм для розвитку чесних прозорих підприємств, які в тому числі довели прозоре законне походження свого капіталу або прозору приватизацію. Такою мотивацією, яка буде додатково сприяти покращенню інвестиційного клімату, повинно стати зниження податкового навантаження, наприклад, зниження ПДВ на 2-5 %. Ці зекономлені кошти підприємства зможуть спрямувати на власний розвиток, тобто назад в економіку ```
Пояснення: Необхідно не тільки говорити про те, що і як повинно бути. Треба також говорити про те, що і як треба робити або виправити! Необхідні конкретні практичні дії, з конкретними кроками! Це дуже важливо для практичного управління, отримання конкретних економічно-фінансових результатів у найкоротший термін для швидкого реального розвитку держави. Саме цього бракує на сьогодні багатьом політикам України, у наслідок чого вони не мають належної підтримки від електорату.
0 Вподобань