Учасник спільної розробки

ІВАННІКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

ІВАННІКОВ ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ

0 Рівень підтримки пропозицій користувача2 Пропозиції

Всі пропозиції учасника

7. Оптимальна система оподаткування

Після визначення оптимальної системи оподаткування доречним є прийняття нового збалансованого податкового кодексу з урахуванням всіх напрацювань щодо деофшоризації. Чинний кодекс ремонту не підлягає. Новий податковий кодекс повинен повернутися до сталої нормотворчої техніки українського законодавства, де статті поділяються на частини, які є нормою права, а не на пункти із підпунктами. Також логічним буде викласти такий акт у двох частинах: загальній, що охопить всі питання оподаткування та їх адміністрування, та особливій, в якій будуть перелічені податки по окремій главі на кожний.  ```
Головне науково-експертне управління ВРУ багатократно наполягало на цьому з моменту прийняття чинного кодексу (2010 року із змінами та доповненнями).
0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

15.5.5. Податок на кінцеве споживання

(Final Consumption Tax (FCT), Reverse VAT - далі ПКС)

Концепція податку на кінцеве споживання стає в світі дедалі популярнішою. Так, з минулого року Європейський союз відійшов від стандартних правил ПДВ, дозволивши не оподатковувати поставки товарів (послуг) з однієї країни – члена ЄС до іншої аж до етапу їх кінцевого споживання. Також для окремих товарів та послуг (переважно пов'язаних з інтелектуальною власністю та електронною торгівлею) більшість країн – членів ЄС почали застосовувати схему «реверсного ПДВ», за якою обов'язок зі сплати ПДВ переноситься від продавця до покупця. Нарешті, Бельгія та Нідерланди взагалі відмовились справляти ПДВ з імпорту, збільшуючи привабливість транзиту товарів через їхні порти до інших країн Євросоюзу. Отже, світові тренди свідчать про масовий відхід від класичної теорії ПДВ зразку 1959 року та про його перетворення в інші види податків на кінцеве споживання чи їх гібридні форми.

ПКС усуває чотири головні вади ПДВ: ефект кредитування бюджету за рахунок обігового капіталу податкового агента, необхідність отримання бюджетного відшкодування, спрощення адміністрування податку (відсутність ‘важких’ СЕА)та можливість ухилень від оподаткування із застосуванням «фіктивного експорту» чи «перерваного транзиту».

Окрім виключно економічних вад, головною вадою ПДВ зараз є система його адміністрування (податкові накладні, єдиний реєстр, СЕА, формульна методика за якою здійснюється виконання обов'язків платників та обмеження їх прав, недоречне порівняння показників із податком на прибуток, адміністрування операцій, що не є об'єктом оподаткування, пропорційне оподаткування тощо)
0 Вподобань

7. Оптимальна система оподаткування

(3) скасування всіх без винятку квазі-податкових платежів та плат державним монополістам на кшталт доступу до всіх державних реєстрів , за бланки суворої звітності, марки акцизного податку тощо, якщо такий доступ або товар (послуга) є передумовою ведення бізнесу або сплати податків;

(4) заміна ЄСВ як фактичного податку для збільшення безробіття, на персоніфікований страховий платіж , гроші якого належать платнику чи його нащадкам.

Отже, оптимальний набір податків може бути таким: Таблиця 15.3

**ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ (3)**
1ЄДИНИЙ ПОДАТОК НА КІНЦЕВЕ СПОЖИВАННЯ (Final Consumption Tax, FCT)
2МИТА (МІЖНАРОДНІ ТАРИФИ)(Export & import tariffs)
3ПОДАТОК НА РОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (Distributed income Tax, DIT)
3** 1 ** ПОДАТОК НА АЗАРТ(Gambling Tax), додатковий до податку на розподілений прибуток (DIT)
3** 2 ** СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
**ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ЗБОРИ (2 +)**
4АКЦИЗИ (Excises, Compensational taxes, Pigovian Taxes)
5ЕКОЛОГІЧНІ ЗБОРИ ТА РЕНТИ (ECO-taxes, Royalties & Rents)
+ТИМЧАСОВИЙ ЗБІР НА ОБОРОНУ (Defense Tax)
МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ(3 +)
1ПОДАТОК НА НЕРУХОМЕ МАЙНО, РОЗТАШОВАНЕ В МЕЖАХ ТЕРГРОМАДИ (Local Property Tax, LPT)
2**ЗБІР НА ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЬ ДЛЯ ПАРКУВАННЯ** (Parking Tax)
3ТУРИСТИЧНИЙ ` ЗБІР ` (Accommodation &Tourist Tax, A&T Tax)
+ЦІЛЬОВИЙ ЗБІР В МЕЖАХ САМООПОДАТКУВАННЯ (Self-taxation)

15.5. Вибір податку на кінцеве споживання (Final Consumption Tax, FCT)

При викладанні нової податкової системи (системи оподаткування) доречним є виходити із того, що податкова система — це сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів, де податок — нецільовий платіж, а збір — цільовий. Така пропозиція важлива також у зв'язку із тим, що за Конституцією в Україні справляються податки і збори. У новому ПКУ потрібно встановити чітке визначення податку і збору, та запобігти нормами кодексу можливість встановлення зборів, які не передбачені ним.
0 Вподобань