Учасник спільної розробки

Москаленко Олександра Миколаївна

0 Рівень підтримки пропозицій користувача1 Пропозиція

Всі пропозиції учасника

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Кожна країна характеризується певним станом між крайніми (лівою та правою) позиціями за шкалою «державне регулювання – вільний ринок», але соціально-економічний розвиток країни і ступінь економічної свободи її громадян визначається не тільки цією лінійною координатою, але й цілим спектром завдань і досягненьу сфері інституційного устрою економіки, а саме:

  • рівнем гарантій прав і свобод людини, зокрема рівнем захиступрава власності;
  • якістю і типом ринкових структур та рівнем свободи входу на ринки для нових гравців, рівним доступом до ресурсів для учасників ринку;- ` рівнем економічної свободи і конкуренції;
  • якістю, формами, масштабом і рівнем ефективності державного регулювання та мірою втручання держави `в ринкові процеси;
  • видами формальної і неформальної взаємодії державних чиновників та учасників ринку, та рівнем надійності у гарантуванні державою виконання законів всіма членами суспільства, включаючи державних посадовців ` усіх рівнів, політиків, представників бізнес-еліти;
0 Вподобань