Учасник спільної розробки

Висоцький Володимир Вікторович

Висоцький Володимир Вікторович

2 Рівень підтримки пропозицій користувача1 Пропозиція

Всі пропозиції учасника

5. Розвиток фондового ринку та небанківських фінансових інститутів

Приведення законодавства про ринки капіталуу відповідність до найкращого світового досвіду 1. Внесення змін до Податкового Кодексу України, які передбачають визначення договору репо у відповідності до глобального типового договору репо Міжнародної асоціації ринків капіталу.

З метою впровадження ринкового механізму, який забезпечує: -запобігання втратам від неповернення коштів та втрату процентів при розміщені коштів на ринку, - залучення коштів іноземних інвесторів за рахунок створення для них звичних та зрозумілих умов управління грошовими коштами, -розміщення на ринку тимчасово вільних коштів з єдиного казначейського рахунку, що сприятиме побудові кривої дохідності державних цінних паперів, яка є основою для ціноутворення торгових цінних паперів.в розвинених країнах.
2 Вподобання

5. Розвиток фондового ринку та небанківських фінансових інститутів

1. Внести зміни до Податкового кодексу, ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" зміни , які передбачають  приведення визначення договору репо у відповідність  до  Глобального типового договору репо Міжнародної асоціації ринків капіталу  ```
з метою забезпечення ринкового механізму безумовного повернення коштів та отримання доходу від розміщення коштів на ринку, уніфікації ринку капіталу з міжнародними для залучення іноземних іевестирів
0 Вподобань