Учасник спільної розробки

Прозоров Юрій Володимирович

Прозоров Юрій Володимирович

0 Рівень підтримки пропозицій користувача2 Пропозиції

Всі пропозиції учасника

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

6.1) Внести до «Положення про Міністерство фінансів України» та Закону України «Про Національний банк України» норми , пов'язані з визначенням функціональних обов'язків, процедур і механізмів координації боргової і бюджетної політики з грошово-кредитною і валютною політикою, а також створити нормативно-правову базу для налагодження процесу обміну інформацією між Мінфіном і НБУ, проведення регулярних спільних нарад і консультацій, здійснення скоординованої політики і погоджених дій на ринках. Зокрема, вказаними законодавчими і нормативно-правовими змінами має бути передбачено, що Мінфін і НБУ погоджують і координують політику регулювання грошової маси, відсоткову політику, валютно-курсову політику, управління золотовалютними резервами, політику державних запозичень і обслуговування державного боргу, а також політику управління бюджетними потоками і балансами.

у чому відмінність між грошово-кредитною та валютною політиками ? Краще використовувати в цьому сенсі міжнародні терміни -монетарна політика. а координацію боргової, бюджетної та монетарної політики розглядати в рамках змішаної (mixed) policy...
0 Вподобань

8. Ефективна бюджетна політика та зважене управління державним боргом

По-перше, текст закону про державний бюджет має позбутися статей, що не відносяться до сфери його регулювання (наприклад, регулювання сфери державних закупівель, відносин судоустрою чи замінювати положення Бюджетного кодексу України).

По-друге, слід запровадити обов'язкове супроводження проектів нормативно-правових актів оцінками впливу на стан видатків чи доходів державного чи місцевих бюджетів. У разі збільшення видаткової частини чи зменшення дохідної частини бюджету, необхідне отримання обов'язкового позитивного висновку Мінфіну щодо доцільності запровадження пропонованих новацій та їх впливу і відповідність середньостроковим показникам бюджету. За умови отримання негативного висновку, такий проект нормативно-правового має бути відхилений без розгляду.

По-третє, необхідно провести швидкий аналіз і співставлення цілей-задач-функцій-ресурсів існуючих державних органів на принципах цілеорієнтованого моделювання з метою виявлення та виключення дублювання функцій.

По-четверте, слід запровадити бюджетне правило і відповідні процедури в рамках розвитку програмно-цільового методу бюджетування щодо затвердження кількості штатних працівників (як державних службовців так і працівників бюджетних установ) безпосередньо законом (рішенням) про бюджет. Це дозволить швидко виявити й скоротити неефективні "зайві" підрозділи.

По-п'яте, разом із проектом бюджету мають подаватися на розгляд Верховній Раді детальні плани заходів із детальним описом результативних показників і методик їх розрахунку за кожною бюджетною програмою головних розпорядників бюджетних коштів на додаток до відповідних бюджетних запитів. Зазначені заходи кожний очільник головного розпорядника коштів бюджету зобов'язаний представити і "захистити" під час слухань проекту бюджету у Верховній Раді (або місцевій раді).

"законодавчих" -викреслити. Це втручання виконавчої влади у діяльність законодавчої та перебільшення повноважень Мінфіну. Ні один законопроект не отримає відповідного позитивного висновку )) також це призведе до концентрації корупційних ризиків у Міністерстві фінансів .
0 Вподобань