Учасник спільної розробки

Блідченко Владислав Ігорович

Блідченко Владислав Ігорович

0 Рівень підтримки пропозицій користувача1 Пропозиція

Всі пропозиції учасника

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Привести розмір гарантованої суми відшкодування у разі визнання банку неплатоспроможним у відповідність до вимог Статті 6 Директиви 2014/49/ЄС, а саме: "Держави-члени ЄС повинні гарантувати, що рівень покриття загальної суми депозитів кожного вкладника є 100 000 євро у випадку, коли депозити є недоступними".

0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Поряд з системою гарантування вкладів фізичних осіб доцільно передбачити обов'язкове страхування вкладів органів влади, державних установ, підприємств, організацій, та, як можливість, додаткове страхування фізичними та юридичними особами своїх вкладів.

0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Встановити заборону на будь-які контакти судді, який розглядає певну справу, з учасниками(або представниками учасників) цієї справи поза межами суду. У разі виникнення будь-яких контактів – суддя повідомляє про конфлікт інтересів, за ініціативою самого судді інформація щодо конфлікту інтересів передається на розгляд іншому судді, який вирішує питання доцільності передачі справи на розгляд іншого судді. У разі доведення контактів судді з учасниками процесу без повідомлення цього судді – суддя відстороняється від розгляду справи, а його дії класифікуються як корупція.

0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

Слід обмежити (заборонити) без поважних причин перенесення судового засідання. Розпочатий розгляд справи, має бути закінчено у визначений (обмежений) термін, бажано в одному судовому засіданні (особливо це стосується кримінальних справ). У разі перенесення судового засідання більше 3-х разів справа передається іншому судді, який повинен розглядати його з початку.

0 Вподобань

1. Інституційні зміни: демонополізація та сприятливий бізнес-клімат

3.1. Необхідно встановити особисту відповідальність суддів за прийняття незаконних рішень. При цьому система підтвердження порушення суддею норм законодавства, у першу чергу, має базуватися на рішеннях апеляційних та касаційних інстанцій. Це означає, що не підтвердження іншими ланками судової системи правомірності рішення суду першої інстанції є підставою для проведення внутрішнього розслідування причин, що спричинили таку ситуацію. В свою чергу, відповідальність судді, провина якого в прийнятті свідомо незаконного рішення повністю доведена, має бути невідворотною тадиференційованою в залежності від негативних наслідків його рішення та полягати у звільненні з посадиіз забороною займатися таким видом діяльності у майбутньому і повною майновою відповідальністю такого судді всім його майном.

Суддя, який прийняв не законне рішення має бути однозначне та невідкладне звільнений з посади. Повна матеріальна відповідальність судді за прийняття незаконного рішення має бути диференційованою, встановлюватись судом на підставі матеріалів відповідного слідства та покривати завдану шкоду.
0 Вподобань